8,5 mill. til planlegging av rassikring i Åfjord og Roan

Fosna-Folket.no

Skal bruke 2,5 millioner kroner i løpet av 2016

Under fylkestinget i midten av desember ble det vedtatt at Sør-Trøndelag fylkeskommune skal bruke 8,5 millioner kroner på planlegging av skredsikringstiltak i to av Nord-Fosen-kommunene.

Strekningene er rasutsatte Paulen – Ryssdalen på fylkesvei 723 i Åfjord og Berfjorden på fylkesvei 14 i Roan.

2,5 mill. i 2016

Midlene skal fordeles over flere år.

Paulen – Ryssdalen (1. plass på Region midt sin rassikringsplan): 2,5 millioner kroner brukes i 2016 og 1 million kroner i 2017.

Berfjorden (5. plass på rassikringsplanen): 3,5 millioner kroner i 2018 og 1,5 millioner kroner i 2019.

– Gjøre hjemmeleksa

Disse midlene i seg selv ikke vil sørge for rassikre veier, men Karin Bjørkhaug (KrF), leder for komité for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune, mener dette vil gi gryteklare prosjekter som vil bidra i kampen om statlige midler.

– Staten kommer med årlige bevilgninger, som fordeles mellom riks- og fylkesveier. Vi skal være klare og melde oss på i konkurransen om midlene. Nå skal vi gjøre hjemmeleksa og planlegge tiltakene, sa komitélederen til Fosna-Folket før vedtaket.

%d bloggere liker dette: