Villmark blir til veg

Fosna Folket +

… 14 mellom Sumstad og Hellfjorden i Roan. Begge er tunnelprosjekter som erstatter rasutsatte strekninger. Begge prosjektene er godt mottatt av dem som bruker vegene, ifølge byggeleder Olaf Rovik. Han roser publikum for at de er tålmodige og at de respekterer sikkerheten til dem som arbeider etter…


Forbereder seg på det verste

Fosna-folket.no

En ny risikofaktor som vil bli nødvendig å se nærmere på i nær framtid, er bygginga av tre nye tunneler i Åfjord og Roan. – Her kommer FBRT inn. De vil legge planer og øve på hendelser som kan oppstå i samband med tunnelene. Tunnelene vil ikke kunne åpne før kriseberedskapen i tilknytning til dem …

%d bloggere liker dette: