5 millioner til Roan og Åfjord

Regjeringen.no

19,5 millioner til infrastruktur i kommuner i Trøndelag som slår seg sammen. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir totalt 19,5 millioner kroner i tilskudd til kommuner i Trøndelag som skal slå seg sammen. Tilskuddene går til ulike infrastrukturtiltak og gis fra ordningen for «veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen».

– Kommunene i Trøndelag har vist vilje til endring, og nå gis det tilskudd til seks av de vedtatte sammenslåingene. Tilskuddene vil hjelpe kommunene med å bygge noe nytt, og vil binde de nye kommunene bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å opprette en tilskuddsordning for infrastrukturprosjekter i kommuner som skal slå seg sammen. Bakgrunnen var at bedre infrastruktur legger til rette for og forsterker effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur.

– Jeg vil gi honnør til lokalpolitikerne i Trøndelag for å deres innsats for å bygge sterkere kommuner for fremtiden. Forhåpentlig kan tilskuddene til bedre infrastruktur bidra positivt i etableringen av de nye kommunene, sier Jan Tore Sanner.

Noen søknader kom sent inn. Derfor har enkelte kommuner fått noe mindre penger i denne omgang. 

Kommunene har kunnet søke om støtte til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak. Departementet har mottatt 41 søknader fra til sammen 106 kommuner. Vedtak om sammenslåing innen 1. juli har vært en forutsetning for å kunne motta tilskudd.

For 2016 gis det tilskudd til 14 sammenslåinger som involverer totalt 36 kommuner. Størrelsen på tilskuddene varierer mellom 1 og 5 millioner kroner.

Følgende gis i tilskudd til kommunene i Trøndelag:

Agdenes, Meldal, Snillfjord, Orkdal: 5 millioner kroner til digitalisering og desentraliserte tjenester

Rissa, Leksvik: 5 millioner kroner til utbedring av fylkesvei 87

Roan, Åfjord: 5 millioner kroner til planlegging av utbedring av fylkesvei 14

Trondheim, Klæbu: 1,5 millioner kroner til planlegging av gang- og sykkelvei

Verran, Steinkjer: 2 millioner kroner til utbygging av fylkesvei 720 og 17

Namsos, Fosnes, Namdalseid: 1 million kroner til planlegging av Jøabrua

Under behandlingen av kommuneproposisjonen for 2017 vedtok Stortinget å sette av 100 millioner kroner til ordningen i 2017. Disse midlene vil bli lyst ut senere. Kommuner som mottar tilskudd i 2016 vil kunne søke om tilskudd også i 2017. Dette gjelder også de kommunene som har fått noe mindre grunnet sent ankomne søknader.

%d bloggere liker dette: