30. mai blir det trolig folkeavstemming

ballot-158828_640

Fosna-Folket.no

Torsdag kveld denne uka skal kommunestyret i Roan ha møte i Roanstua. 

En av sakene som kommer opp, er dette med folkeavstemming rundt en mulig sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner.

Kommuneloven

I januar vedtok lokalpolitikerne i Roan at det skal gjennomføre en rådgivende folkeavstemming i Roan kommune i forbindelse med kommunereformen. Det er kommunelovens paragraf 39 som åpner for dette. Her står blant annet å lese at:
«… Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemninger …»

– Sist var i 1994

Formannskapssekretær og saksbehandler Åshild Irene Hauknes sier folkeavstemminger er langt fra dagligdags kost i Roan.

– Jeg har jobbet i Roan kommune i 36 år, og kan kun huske at vi på de årene har hatt én folkeavstemming. Det var EU-avstemmingen i 1994, sier Hauknes.

I rådmannens forslag til vedtak i denne saken, står å lese blant annet at:

«Rådgivende folkeavstemming avholdes i forbindelse med kommunereformen i Roan kommune mandag 30. mai 2016 i de stemmelokaler og innenfor de åpningstider som gjaldt for kommunevalget i 2015. Gjennomføringen skjer etter valglovens bestemmelser så langt disse passer …»

Over 18 år?

– Det er snakk om å gjennomføre dette som er ordinært, hvor kun voksne over 18 år får delta?

– Ja, hvis ikke annet blir vedtatt av kommunestyret, så er det forslaget. I tillegg til avstemming 30. mai, er det forslag om å åpne for forhåndsstemming i tillegg til ambulerende og ved institusjoner. Eneste begrensingen gjelder i forhold til innbyggere utenbygds, som under et ordinært valg får delta. Det blir vanskelig gjennomførbart med den korte tidsrammen vi får i denne saken, sier Åshild Irene Hauknes.

Fire steder

I rådmannens forslag til vedtak står videre å lese at forhåndsstemming avholdes ved Roan kommunehus i tidsrommet mandag 9. mai 2016 til og med fredag 27. mai 2016 i ordinær åpningstid i tillegg kommer lørdag 21. mai og søndag 22. mai.

Avstemmingen 30. mai er foreslått lagt ved de fire stemmekretsene:

* Vik-Bessaker stemmekrets ved Vik-Bessaker skole
* Brandsfjord stemmekrets ved Brandsfjord skole
* Roan stemmekrets i Roanstua,.
* Sør-Roan stemmekrets ved Sør-Roan skole

Stemmeseddel eller -sedler

Når det gjelder utformingen av stemmesedlene, så legge det fram to mulige løsninger som det det må fattes en avgjørelse på:

Én seddel med følgende tekst:
Skal Roan kommune og Åfjord kommune sammen etablere en ny kommune? Under vil det være to avkrysningsbokser med alternativene: JA og NEI.

Eller:
To sedler med følgende tekst:
a) Skal Roan kommune og Åfjord kommune sammen etablere en ny kommune? JA
b) Skal Roan kommune og Åfjord kommune sammen etablere en ny kommune? NEI

Organisering

I tillegg til å fastsette dato og formen for ei folkeavstemming, skal kommunestyret i Roan torsdag ta stilling til flere deler av arbeidet opp mot ei mulig sammenslåing med Åfjord.

– Det er et organisasjonskart over hvem som skal gjøre hva. I første rekke trenger vi dette fram til vi får en avgjørelse på om vi skal slå oss sammen. Også på lengre sikt, hvis det ender med en sammenslåing, må vi få plass en organisering, seir ordfører Einar Eian (H).

 

%d bloggere liker dette: