27 permitterte kan havne på sosialen

Fosna-Folket.no

De faste ansatte ved Kråkøy Slakteri A/S i Roan er permittert på grunn av mangel på råstoff. Nå nektes de dagpenger.

I likhet med flere hundre kolleger i Salmar og Marine Harvest har de ansatte søkt dagpenger i permitteringsperioden, men opplever nå at NAV for første gang nekter å innvilge søknadene. At det svinger i råstofftilgangen i oppdrettsindustrien er et gjentagende fenomen. Men at NAV tolker regelverket slik at dette er å anse som sesongarbeid er, ifølge tillitsvalgt, Hege Katrine Terning, helt nytt.

Ny linje

-I fjor varslet NAV at ved søknad om dagpenger ved permitteringer grunnet lite råstofftilgang skulle årsaken til råstofftilgangen begrunnes. Dette varslet en ny linje, men ingen så for seg at det skulle få de konsekvensene man ser i dag.

Har anket

NAV innvilger søknad om dagpenger når det er begrunnet i midlertidige markedsmessige forhold, men NAV påstår at råstofftilgangen er lav nå å grunn av forhold som oppdretterne selv har kontroll på. Denne begrunnelsen stiller Terning seg helt uforstående til.

-Kråkøy Slakteri har ingen innvirkning på råstofftilgangen all den tid vi slakter fisk for andre oppdrettere. Likevel blir den samme begrunnelsen brukt. Både vi og de ansatte ved Salmar har anket avslagene, og vi venter nå på en ny avgjørelse, sier Terning.

Havner på sosialen

I Roan er det bare faste ansatte, men der det er midlertidige ansatte vil disse få innvilget dagpenger. Dette begrunnes med at de midlertidig ansatte er å regne som arbeidsledige når de permitteres.

-Får vi ikke dagpenger havner vi på sosialen. Og Roan kommune kan ikke finanseiere at 27 innbyggere plutselig blir sosialklienter. Det vil dessuten bli en svært vanskelig situasjon for oss. Mange har investert i hus her i Roan. Utgiftene til eget hus dekkes ikke av sosialtrygd. Ikke bil heller såvidt jeg vet, sier Terning.

Fosna-Folket har ikke oppnådd kontakt med de ansvarlige i NAV Forvaltning Sør-Trøndelag.

%d bloggere liker dette: