11 for og 6 mot å legge ned skolen

Fosna-Folket.no

Kommunestyret i Roan vedtok torsdag kveld å legge ned Vik/Bessaker skole.

Det var også denne gangen godt med oppmøte av befolkningen fra Vik- og Bessakerområdet.

Opprettholdelse nedstemt

Venstres Hanne Skjæggestad framla forslag om å opprettholde dagens skolestruktur. Dette ble nedstemt mot elleve stemmer.

En framsatt forslag fra Stian Skjærvik Hansen (Ap) på vegne av H, KrF og Ap var i store trekk sammenfallende med rådmannens innstilling. Kun punkt 2 som gikk på salg av Vik/Bessaker skole etter nedlegging var endret. Forslaget gikk på å beholde skolebygget inntil videre, for å utrede muligheten for at lokale interesser kan overta bygget.

Endelig vedtak

Forslaget fra Høyre, Ap og KrF fikk flertall – elleve stemmer mot seks. Det betyr at det nå er gjort et endelig vedtak på at Vik-Bessaker skole legges ned fra 1. august i år og at Vik-Bessaker skolekrets slås sammen med Brandsfjord skolekrets.

Dagens barnehagestruktur opprettholdes inntil videre. At en eventuell flytting av Vik-Bessaker barnehage til Brandsfjord skal utredes i forhold til kostnad, arealbehov og barnehagens daglige drift ble enstemmig nedstemt.

%d bloggere liker dette: